Reglement Kruibeekse Pijl

1. Wie mag deelnemen?


A.Inwonerskoers:

De inwonerskoers is voorbestemd voor inwoners of mensen geboren in groot Kruibeke. Ook leden van de Kruibeekse wielertoeristenclubs (die evenwel niet in Kruibeke woonachtig zijn) zijn welkom. Deze koers beoogt voornamelijk de recreatieve en sportieve wielertoerist zonder competitie ervaring in hetzelfde kalenderjaar.

De eerste 3 van de inwonerskoers mogen niet deelnemen aan de inwonerskoers van het jaar daarop. Zij mogen uiteraard wel starten bij de toeristen! De inwonerskoers is een koers, maar met 3 aparte klassementen : een voor 45+ (reeds 45 jaar zijn volgens paspoort) en een klassement voor 45-. Ook is er een aparte categorie voorzien voor de dames.

B. Koers voor toeristen en genodigden (N-categorie):

Met deze koers beogen we een breder publiek :

· De beter getrainde renners van Groot Kruibeke en daarbuiten zonder vergunning.
· Renners op uitnodiging van BBC (wildcard's)

Voor Toeristen geldt de regel dat deze NERGENS een wedstrijdvergunning mogen hebben.

Aanvulling op het reglement wat betreft wedstrijdvergunning: Het WAOD-reglement is hierin duidelijk: je mag NERGENS een wedstrijdvergunning hebben, noch bij ICF, noch bij UCI, noch bij LWU, noch bij ACH, noch ergens anders .... grote of kleine nevenbond speelt geen rol. In het vervolg wordt de inschrijving voor de TOERISTEN een klein half uur voor de start afgesloten. Elke inschrijving zal nagetrokken worden, en de renners die toch ergens een vergunning hebben worden er bij de start uit gehaald. Het inschrijvingsgeld blijft voor WAOD verworven als boete!

Bij het niet naleven van het reglement wordt de renner/renster gediskwalificeerd, en in het geval van winst wordt de titel ontnomen. Een deelname in de toekomst wordt hoe dan ook geweigerd!

2. Na te leven punten (verplicht)


Dragen van een valhelm. Rugnummers op rechterzijde. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Deelnemen op eigen risico. De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.

3. Belangrijke informatie


Bij één of ander geschil is enkel het bestuur van Blue Boys Cycling Team bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.

Het bestuur van Blue Boys Cycling Team is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.

Het bestuur van Blue Boys Cycling Team kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.

Het bestuur van Blue Boys Cycling Team kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de Blue Boys Cycling Team vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

Elke deelnemer/deelneemster kan de afgesloten verzekeringspolis raadplegen op de WAOD website en deze eveneens ter plaatse aan de inschrijvingstafel inkijken. Hij of zij wordt dus verondersteld hiervan op de hoogte te zijn bij de start van de wedstrijd.

4. Betreffende de wedstrijd


Officieuze start aan Jeugdhuis Ter Walle om 17u30 voor de toeristen en genodigden
Officieuze start aan Jeugdhuis Ter Walle om 19u15 voor de inwonerskoers.
Officiële start wanneer de koersdirecteur de groene vlag zwaait.

Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid.

Indien men door de politie of de koersdirectie uit de wedstrijd wordt gezet (wegens teveel achterstand of dergelijke) dient men er rekening mee te houden dat men terug het normale verkeersreglement moet volgen.

Triatlonstuur, tandem en ligfiets zijn verboden.

5. Kosten


Inschrijvingskost: € 12 (inschrijving: € 7 en €5 waarborg rugnummer)

De waarborg wordt cash of als drankbons terugbetaald bij inlevering rugnummer

6. Prijzen


Geschonken premies zullen bij aanvang van iedere koers bekend gemaakt worden.

7. Inschrijving


Inschrijven kan enkel ter plaatse aan JH TerWalle.
Afhalen rugnummers aan de inschrijvingstafel op terrein Ter Walle vanaf 16u00.
Identiteitskaart en lidkaart WTC meebrengen.
Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden.

8. Parcoursbeschrijving


Inwonerskoers van 40km:
Er worden 8 plaatselijke ronden gereden van 5 km waarvan 2 achter de volgwagen. De dames starten mee achter de volgwagen, maar doen dan maar 2 ronden meer. In overleg met de politie kan het parcours eventueel nog gewijzigd worden.

Koers toeristen en genodigden van 65km:
Er worden 13 plaatselijke ronden gereden van 5 km waarvan 1 achter de volgwagen. In overleg met de politie kan het parcours eventueel nog gewijzigd worden.

9. Prijsuitreiking


De drie eerste van alle categorieën worden gevraagd na de wedstrijd om in de buurt van het podium te blijven. De uitreiking gebeurt rond 20u, onmiddellijk na de laatste koers zodat zo snel mogelijk kan gestart worden met de rest van de festiviteiten.

10. Nog vragen


Via mail: blueboyscyclingteam@gmail.com

Sportieve groeten vanwege,
Het Blue Boys Cycling Team.